Tweede overkappingsonderzoek Stad Antwerpen, vrijgegeven juni 2015

Uit een onderzoek naar de plaatsen waar het overkappen van de Antwerpse ring het grootste positief effect zou hebben, blijkt dat Borgerhout een prioritaire zone is.
Voor het criterium ‘groentekort invullen’ betekent de aanleg van Ringpark De Knoop een pluspunt voor ruim 41.000 omwonenden, het hoogste aantal in de hele ringzone.
De cijfers bevestigen wat BorgerhouDt van Mensen in 2004 reeds aankaartte: het ‘versteende’ district Borgerhout heeft dringend nood aan open en groene ruimte.
Voor het criterium ‘luchtkwaliteit’ delen twee Borgerhoutse ringsegmenten de ‘eerste plaats’ met twee segmenten op de zuidelijke ring.
Voor het criterium ‘geluid’ staan opnieuw twee Borgerhoutse segmenten vlak na een segment ter hoogte van Berchem-Station.
Voor meer info, zie www.antwerpen.be/overkapping.
In het onderzoek valt de zone van Ringpark De Knoop samen met de centrale segmenten 4, 5 en 6 en het noordelijke segment 1 (onderzoek, p.24).

Ter gelegenheid van het tweede Ringparkfeest van BorgerhouDt van Mensen (27 september 2015) maakte de stad Antwerpen 4 laagdrempelige infopanelen.