Stand van zaken en tweede fase Ringpark De Knoop 2005

1. Tweede fase van de campagne: aftellen naar 2006

We willen een tweede keer aan de boom schudden in verband met het ringpark.
We willen de campagne in de tijd concentreren:
zomer 2005 – 31 december 2005.
We maken er een ‘aftelcampagne’ van: voor 31 december (m.a.w. voor het begin van het verkiezingsjaar) moet onze paragraaf in de teksten van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen staan. We verhogen tot die dag stelselmatig de druk.

We werken verder op onze drie fronten, die onderling uiteraard samenhangen:

  • het inhoudelijk invullen van het idee: wat kunnen we met al die nieuwe ruimte doen, hoe kunnen we het realiseren, …
  • de campagne gericht op alle Borgerhoutenaren: om hen warm te maken voor en te betrekken bij de uitwerking van het idee van het ringpark
  • de contacten met politieke verantwoordelijken: om ook hen te overtuigen om het idee van het ringpark over te nemen, in beleidsdocumenten op te nemen en het op lange termijn te realiseren

Schematisch overzicht van wat al werd gerealiseerd en plannen die voorliggen

Inhoudelijke invulling van het ringpark

Teksten ‘Herwonnen stad’

Reacties van onder meer Vlaamse bouwmeester

Beeldmateriaal aangemaakt voor de ringpark-brochure

Bijeenkomst met de Borgerhoutse verenigingen

Voorstellen uitwerken met architect

Op basis van die voorstellen en een maquette op schok door Borgerhout

Colloquium over dubbel gebruik van ruimte

 

Campagne

Bijeenkomst in hof ter loo

persbenadering

Borgerhout showt

Verspreiding ringpark-brochure

Website

Straatbeeldcampagne

Evenement aan de site

Verdere verspreiding brochure

Persbenadering

 

Politieke contacten

Districtscollege

Gouverneur Paulus

Schepen Van Campenhout

Van Campenhout en Janssens op Borgerhout Showt

Minister Peeters

Minister Van Brempt

Ondertekend statement van parlementairen van verschillende fracties

Minister Van Mechelen

Schepen Van Campenhout