Persbericht BorgerhouDt van Mensen 22 september 2015

Ringparkfeest 2: hoera, de overkapping komt er!

Veel mensen vinden vandaag dat het overkappen van snelwegen door Antwerpen een goed idee is. De basis van dit idee is echter ouder dan de meeste mensen vermoeden. Al 12 jaar ijveren Antwerpse burgers actief voor een groen dak op de ring, en zo ook voor een gezondere stad.

Deze maand tien jaar geleden, op 18 september 2005, hield bewonersgroep BorgerhouDt van Mensen samen met andere lokale verenigingen een Ringparkfeest ter hoogte van Hof ter Lo, vlak naast het drukste autostradedeel van het land. Met Ringpark De Knoop had BorgerhouDt van Mensen in februari 2004 een voorstel gelanceerd tot overkapping van de ring tussen Borgerhout en Deurne over een lengte van 1,8 km. Door die overkapping creëer je meer groene ruimte, verminder je geluidsoverlast en krijg je gezondere lucht in het dichtstbevolkte stadsdeel van Vlaanderen, was de redenering.

De bewonersgroep organiseerde infosessies, workshops en heuse shows over het overkappen van de Antwerpse ring. Ze liep de deuren van alle kabinetten plat, maakte een brochure en lobbyde voor opname van het voorstel in het Antwerpse structuurplan, wat lukte.

Op www.ringparkdeknoop.be vindt u informatie over dat alles, evenals een overzicht per jaar van de grote verschuivingen in het Antwerpse mobiliteitsdebat richting een groeiend draagvlak voor het overkappen.

 

Tien jaar na dat eerste Ringparkfeest zien we dat de droom van de overkapping dichterbij is dan ooit. Ringland, stRaten-generaal en Ademloos hebben door hun acties, studie- en lobbywerk een overkapping van de ring tot een haalbare piste gemaakt. Alle politieke partijen zijn intussen voorstander en er is reeds gedeeltelijk budget voorzien voor de eerste werken.

Dat wil BorgerhouDt van Mensen, samen met tal van verenigingen en mensen die actief zijn in Borgerhout, vieren. Op dezelfde plek als toen, op een groen stukje ring vlak naast de ring, dat binnen tien jaar zo veel meer kan en moet zijn dan het ongebruikte grasveld dat het nu is.

BorgerhouDt van Mensen nodigt i.s.m. lokale verenigingen, cultuurhuizen en buurtcomités iedereen uit om op zondag 27 september a.s. van 15 uur tot 20 uur mee te komen vieren en feesten (zie affiche + locatie in bijlage). Er is eten & drinken (voor elk wat wils), sport & spel (panna voetbal, street basket, springkasteel, Afghaanse vliegers, …), kunst & cultuur (podiumoptredens, artistieke intermezzo’s, grime, henna/tattoo, …). Wat doen mensen in een park op een ringdak? Dat soort dingen, dus.

Net zoals tien jaar geleden organiseren we op dezelfde plek tegelijk ook een infomarkt over het overkappen van de ring in Borgerhout, met relevante uitleg door BorgerhouDt van Mensen, Ringland maar ook de stad Antwerpen (resultaten overkappingsonderzoeken op infopanelen, voor het eerst).

 

Waarom een tweede Ringparkfeest?

Er zij drie concrete redenen.

1. Alle politieke partijen zijn inmiddels pro een ambitieuze overkapping. In Borgerhout willen we dat vieren, na al die jaren van lokaal engagement terzake. BorgerhouDt van feesten.

2. Het overkappingsengagement van de Vlaamse regering houdt in dat ze volgende maand wellicht een intendant aanduidt die het concrete overkappen van de ring op de sporen moet zetten. Een van zijn opdrachten is: het selecteren van ‘potentiële prioritaire deelgebieden’ (bestek p.6).

BorgerhouDt van Mensen wil in de verf zetten dat Borgerhout zo’n deelgebied is. Dat blijkt o.a. uit de overkappingsonderzoeken van de stad Antwerpen en van Ringland. Zo bracht de stad Antwerpen in een recent onderzoek (juni 2015) de impact van een lokale overkapping op omliggende gebieden in kaart voor de hele Antwerpse ring. Voor de aspecten luchtkwaliteit en groenvoorziening stond Borgerhout bovenaan: daar overkappen levert voor relatief het grootste aantal mensen de meeste winst op.

Die geobjectiveerde nood aan lokale overkapping verklaart mede waarom net in Borgerhout de vraag om een overkapping van de ring al ruim een decennium geleden prominent uitgedragen werd, en waarom precies in Borgerhout het draagvlak voor die eerste overkappingsspade in de grond zo groot is, na 12 jaar burgerinitiatief hierrond.

3. Ten slotte wil BorgerhouDt van Mensen, net zoals tien jaar geleden, nogmaals bepleiten dat bewoners betrokken worden bij de uitwerking van overkappingsplannen. Er is geen nood aan een plan van bovenaf, wel aan een goede wisselwerking tussen vakexpertise en lokale terreinkennis.

Of zoals het op de website www.ringparkdeknoop.be staat:

‘Voor een ingreep als het overkappen van de ring krijg je maar één kans om het goed te doen. Daarom vindt BorgerhouDt van Mensen het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen – van geïnteresseerde bewoners tot deskundige wetenschappers – de kans krijgen om hierbij betrokken te worden.’

BorgerhouDt van Mensen wil ook in de toekomst blijvend engagement opnemen rond het tot stand komen van een snelwegoverkapping in Borgerhout. Het is alvast een goed signaal van overheidswege dat in de opdrachtomschrijving voor de intendant BorgerhouDt van Mensen vermeld wordt als te consulteren vereniging.

 

Voor BorgerhouDt van Mensen,

Eric Yperman, contactpersoon, tel. 0470116836

Hendrik, Nordin, Seddik, Manu, Luc, Hanane, Wouter, Steven, Martha, Abdelkarim, Christel, Michel, Rafik, Wietse, Paul, Toon, Eva, Hanne, Aziz, Stefan, Ahmed, Mohamed, François, Evi, Filip, Joost, Stefan en vele anderen