Ringland voorziet volledige overkapping Antwerpse ring én Singel in zone Ringpark De Knoop april 2015

Op 27 april 2015 maakt Ringland de onderzoeksresultaten bekend van studies die de actiegroep eind 2014 heeft besteld bij een aantal onafhankelijke studiebureaus. Een van die bureaus, Omgeving, stelt in haar haalbaarheidsstudie voor om de grote verkeerswisselaar R1/E34 ter hoogte van Borgerhout ‘resoluut onder de grond te brengen’. Ook de Singel kan er mee ondergronds gaan. Zo wordt de koppeling tussen het Rivierenhof en oud-Borgerhout ‘veel sterker’. Het bureau stelt dat dit technisch en juridisch (Tunnelrichtlijn) mogelijk is.

Op de website van Ringland kun je simulaties bekijken.

Hier alvast enkele beelden.