Eerste slide van voorstelling Meccano tracé met (uitgebreid) Ringpark op Horta info-avond van Ademloos, stRaten-generaal en vrienden, 9 februari 2011

"Duurzame stadsontwikkeling in Antwerpen: de Meccano + Ringpark"