BorgerhouDt van Mensen wordt vermeld in het bestek voor de vacature van ‘overkappingsintendant’

We worden vermeld in de vacature van 'overkappingsintendant' die de Vlaamse regering in de zomer van 2015 uitschrijft, onder de situering van de opdracht.

Het bestek vindt u hieronder