Eerste illustratieve tekening van Ringpark De Knoop

BorgerhouDt van Mensen ijvert reeds geruime tijd voor een overkapping van de Antwerpse Ring ter hoogte van Borgerhout en Deurne. Na meer dan twee jaar van onderzoeken, sensibiliseren en actie voeren is de tijd rijp om een visuele weergave te maken van hoe het gewonnen gebied er zou kunnen uitzien nadat de snelweg lokaal is weggewerkt. Wat voor soort invulling kan het Ringpark De Knoop krijgen? Op basis van het vele reeds geleverde denkwerk, verdere uitdieping van de lokale terreinkennis (fotografische verkenning), voorbereidende schetsen en knoopschema's ontstond in samenspraak met een architect een sfeerbeeld van het Ringpark De Knoop.
Dit is uitdrukkelijk geen ontwerpvoorstel, wel een indicatieve schets die de strategische potentie van het project illustreert.

Centraal in het Ringpark en vlak boven de snelweg loopt een royale wandel- en fietsboulevard – de Stan Ockers Allee. In het midden ervan zie je het verkeer geluidloos ondergronds rijden, achter een doorkijkwand. Op de boulevard worden regelmatig grote evenementen georganiseerd (de verhuisde Sinksenfoor, het HerfstCirkus, de doortocht van de Antwerpse marathon, aankomst wielerwedstrijden, …). Er staan permanente skateramps en elke week vindt er een rommelmarkt plaats, waarvoor kleine overdekte structuren worden aangeboden.
Aan de oostelijke kant van de boulevard bevindt zich een aantal sportterreinen voor buurt- en clubgebruik. Aan de westelijke kant is er een park met flaneerallure. In dat groengebied ligt een avontuurlijk speelplein en een ondiepe vijver waarin tijdens de zomer verfrissing kan worden gezocht en waarop in de winter geschaatst wordt.

De boulevard komt uit op een groot plein, waarrond publieke gebouwen staan. Als een opengevouwen boek staat het grootste daarvan tussen de vier verbindingswegen van de Ringweg naar de E34. Het gebouw vormt een icoon voor het voorbijrijdende verkeer, dat van op de snelweg ook rechtstreeks de ondergrondse parking in kan rijden. De evenementenhal vormt een polyvalent activiteitenknooppunt, met plaats voor concerten, theater, projectie, congressen, bals en allerhande feesten. Het is de bedoeling (en de vraag vanuit de buurt) om in de omgeving van het nieuwe plein ook accommodatie voor lokale sportactiviteiten (zoals zaal- en pleinsporten in clubverband) onder te brengen.

Van op het plein stap je rechtstreeks het Rivierenhof binnen.
Tussen het plein en Hof ter Lo ligt een 21ste-eeuwse woonwijk met terraswoningen volgens de geografie van het terrein. De publieke gebouwen vormen een buffer tussen deze nieuwe wijk en het plein.

Het hele gebied wordt kriskras doorsneden met fiets- en wandelpaden. Vele ervan bevinden zich op de assen gevormd door het ondergrondse knooppunt van wegen. Er is een lager gelegen deel (aan de Singel) en een hoger gelegen deel (boven de snelweg). Het terrein vertrekt van op het niveau van de Singel en loopt omhoog naar de centrale boulevard zodat alle verkeerswisselaars zich eveneens ondergronds bevinden en er bovengronds van een stille en gezonde omgeving genoten kan worden.
Door een vrij intense programmamix van functies (wonen, sport, recreatie, …) zijn er geen 'dode' hoeken in het Ringparkgebied, wat een goede sociale controle in de hand werkt.
Twee ingangen naar de metro (Hof ter Lo, Stenenbrug), bovengrondse stopplaatsen van drie tramlijnen en de integratie met de reeds geplande Groene Singel verhogen nog de bereikbaarheid van het Ringpark.